Panel na temat ideologii na IV Kongresie Politologii

Trwa rejestracja na IV Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 18-20 września w Lublinie. Osoby zainteresowane problematyką ideologii zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa w panelu otwartym „Pojęcie ideologii w badaniach politologicznych”. Panel ten umieszczony został w filarze IV – Badanie państwa w czasach zmiany. Rejestracji dokonać można na stronie internetowej IV Kongresu Politologii.

Dziękujemy za udział w konferencji!

Źródło: facebook.com/WNPiD

Konferencja „Kultura popularna i ideologia” już za nami – przed nami miesiąc wytężonej pracy nad artykułami, które – mamy nadzieję – złożą się na książkę równie pasjonującą, co wygłoszone 25 maja referaty. Juz wkrótce na naszej stronie internetowej znajdą się nagrania dźwiękowe wystąpień wraz – gdzie będzie to możliwe – z prezentacjami, które im towarzyszyły.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom, licząc, że nasze pierwsze spotkanie nie było ostatnim.

Autorki i Autorów nadsyłanych tekstów bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale Publikacja.

Interdyscyplinarnie o popkulturze i ideologii w Poznaniu

Już 25 maja ponad 30 badaczek i badaczy kultury popularnej weźmie udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura popularna i ideologia”. Przedmiotem wystąpień konferencyjnych będą m.in. filmy, seriale, komiksy, serwisy społecznościowe, gry komputerowe, dzieła literackie oraz architektura. 

Referaty wygłoszą przedstawiciele i przedstawicielki 20 jednostek naukowych, reprezentujący takie dyscypliny jak politologia, socjologia, kulturoznawstwo, medioznawstwo, historia, literaturoznawstwo, filmoznawstwo, filozofia czy teologia. Tak zróżnicowany skład gwarantuje interesujące dyskusje. Ich celem będzie w pierwszym rzędzie ukazanie zróżnicowanych metod badania ideologii. W tym wymiarze konferencja będzie mieć charakter nie tylko inter-, ale i transdyscyplinarny.

Ramowy program konferencji rysuje się następująco:

08.00-09.00 – rejestracja uczestników
09.00-10.30 – panel plenarny
10.30-11.00 – przerwa kawowa
11.00-13.00 – panele tematyczne – część I
13.00-14.00 – przerwa obiadowa
14.00-16.00 – panele tematyczne – część II
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-18.30 – panele tematyczne – część III

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W przypadku jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z posiłków (obiadu i przerw kawowych), konieczne będzie wniesienie opłaty. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorami.