Interdyscyplinarnie o popkulturze i ideologii w Poznaniu

Już 25 maja ponad 30 badaczek i badaczy kultury popularnej weźmie udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura popularna i ideologia”. Przedmiotem wystąpień konferencyjnych będą m.in. filmy, seriale, komiksy, serwisy społecznościowe, gry komputerowe, dzieła literackie oraz architektura. 

Referaty wygłoszą przedstawiciele i przedstawicielki 20 jednostek naukowych, reprezentujący takie dyscypliny jak politologia, socjologia, kulturoznawstwo, medioznawstwo, historia, literaturoznawstwo, filmoznawstwo, filozofia czy teologia. Tak zróżnicowany skład gwarantuje interesujące dyskusje. Ich celem będzie w pierwszym rzędzie ukazanie zróżnicowanych metod badania ideologii. W tym wymiarze konferencja będzie mieć charakter nie tylko inter-, ale i transdyscyplinarny.

Ramowy program konferencji rysuje się następująco:

08.00-09.00 – rejestracja uczestników
09.00-10.30 – panel plenarny
10.30-11.00 – przerwa kawowa
11.00-13.00 – panele tematyczne – część I
13.00-14.00 – przerwa obiadowa
14.00-16.00 – panele tematyczne – część II
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-18.30 – panele tematyczne – część III

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W przypadku jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z posiłków (obiadu i przerw kawowych), konieczne będzie wniesienie opłaty. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorami.

%d bloggers like this: