Organizatorzy

Konferencja organizowana jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komitet Organizacyjny

  • Dr Filip Biały
  • Dr Jakub Jakubowski
  • Dr Joanna Kałużna
  • Dr Rafał Kamprowski
  • Dr Marcin Łukaszewski
  • Dr Michał Zabdyr-Jamróz
  • Mgr Joanna Jastrzębska
  • Lic. Maciej Skrzypek
  • Mateusz Safronionok

Komitet Naukowy

Rolą Komitetu Naukowego jest dbanie o wysoki poziom merytoryczny konferencji, m.in. poprzez ocenę i selekcję zgłoszonych referatów.

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer
Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Dorota Piontek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Piotr Pawełczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Dorota Skotarczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Artur Lipiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Piotr Lissewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Kamil Minkner
Uniwersytet Opolski

Dr Paweł Stachowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu