Publikacja

Uczestniczki i Uczestników konferencji „Kultura popularna i ideologia” bardzo prosimy o nadsyłanie na adres konferencja@ideologia.edu.pl tekstów do publikacji w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, pragniemy teksty opublikować w formie recenzowanej pracy zbiorowej. Aby jednak tak się stało, każdy z artykułów powinien w jednoznaczny sposób definiować przyjętą perspektywę metodologiczną i teoretyczną, odnosząc się do jednego z klasycznych lub współczesnych ujęć ideologii. Wskazane jest zasygnalizowanie takiej perspektywy już w tytule tekstu. Mamy nadzieję, że dzięki temu zabiegowi możliwe będzie przygotowanie publikacji, która interdyscyplinarnie, lecz koherentnie przedstawi problem relacji kultury popularnej i ideologii, dostarczając innym badaczom nie tylko wiedzy na temat poszczególnych dzieł i ich interpretacji, lecz także na temat sposobów prowadzenia badań w tym zakresie.

Bardzo prosimy o nadsyłanie tekstów dostosowanych do standardów edytorskich, opisanych w zamieszczonym niżej pliku.

Standardy edytorskie

Kalendarz prac edytorskich kształtować się będzie następująco:

30 czerwca – termin nadsyłania tekstów do publikacji
1 lipca-31 sierpnia – prace redakcyjne, przesłanie tekstów do recenzji
1 września – przesłanie Autorkomi i Autorom tekstów z ewentualnymi sugestiami i uwagami recenzentów
30 września – ostateczny termin oddania poprawionych tekstów
do 31 października – końcowe prace redakcyjne i skierowanie książki do druku