Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 25 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cele konferencji

Od dawna już nie postrzegamy dzieł kultury wyłącznie jako odbicia ideologii dominującej lub myśli walczącej z taką dominacją. Wiemy, że są one także bardzo istotnym, aktywnym narzędziem reprodukowania i kształtowania wzorców postaw i zachowań. Nauki interpretacyjne wykształciły wiele metod krytycznej analizy dzieł kultury, umożliwiających wykrywanie i opisywanie treści ideologicznych, zawartych w sztuce.

Celem proponowanej konferencji naukowej jest zaprezentowanie takich metod interpretacji, które, choć pochodzą z innych dyscyplin humanistycznych, mogłyby posłużyć politologom w identyfikowaniu ideologii, przenikającej z klasycznie rozumianego świata politycznego do sfery kultury – i w drugą stronę. Stąd też adresatami konferencji są nie tylko politolodzy, lecz także  reprezentanci innych dyscyplin nauki, którzy pragną podzielić się zarówno wynikami swoich dociekań, jak i uwagami natury warsztatowej i teoretycznej.

Organizatorzy konferencji pragną skupić się przede wszystkim na dziełach kultury popularnej, należących także do gatunków i typów rozrywki, które dotychczas nie były postrzegane jako znaczące narzędzie ideologiczne. O ile bowiem bardzo długą tradycję posiadają badania nad politycznością literatury czy kina, o tyle dopiero w ostatnim czasie zwraca się uwagę na ładunek ideowy, zawarty na przykład w serialach, grach komputerowych, stand-upie czy nawet w aplikacjach mobilnych.

Proponowana tematyka referatów

 • Wpływ poprawności politycznej na gry komputerowe
 • Ideologia gier w perspektywie ludologicznej
 • Formatowanie w codzienności. Ideologia w grze, aplikacji, portalu społecznościowym
 • Krytyka społeczno-polityczna w komedii standupowej
 • Gry społeczne jako narzędzie edukacji politycznej
 • „House of Cards” versus „Designated Survivor”: serialowe wizje cynizmu i szlachetności w polityce
 • Produkcja gier komputerowych jako element przemysłu kulturowego
 • #MeToo jako popkulturowy ruch kontrhegemoniczny
 • Gender studies w świecie rozrywki cyfrowej
 • Podejścia psychoanalityczne a ideologia w kinie
 • Liberal bias w amerykańskich programach z gatunku infotainment
 • Muzyka jako instrument mobilizacji politycznej
 • Fakty i wydarzenia historyczne jako gotowy (?) scenariusz gry komputerowej
 • „Inspirowane autentycznymi wydarzeniami” – filmy, które kształtują pamięć społeczną
 • Twórcy opozycyjni a zagadnienie reglamentacji nośników
 • Architektura a ideologizacja przestrzeni publicznej
 • Wizja ideologii nazistowskiej w grach z cyklu „Wolfenstein”
 • Pop-art: ideologiczny sprzymierzeniec neoliberalizmu?
 • Sztuka nowoczesna jako krytyka ideologii

Preferowane będą referaty o wyraźnie nakreślonych założeniach metodologicznych i teoretycznych.